Zapomniana rocznica

chat-dymki
2

 

           Do godnego uczczenia rocznicy bitwy grunwaldzkiej stanęły niedawno w szranki nie tylko bractwa rycerskie i miłośnicy historii, lecz, jak to się mówi, „cała Polska”. I słusznie, bo zwycięstwo w 1410 r. zatrzymało na jakiś czas germanizację naszego kraju. Obawiam się jednak, że cień rocznicy 15 lipca przykrył inną ważną rocznicę przypadającą w dniu następnym. Otóż, 16 lipca minęło 50 lat od podpisania przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski bardzo ważnego układu. Co to za układ?

      Wszystkie polskie rządy w ostatnim 20-leciu borykały się z problemem roszczeń majątkowych środowisk żydowskich, zwłaszcza roszczeń Żydów z USA. Rządzący Polską politycy odnosili się do tych żądań na różne sposoby, ani razu jednak nie słyszałem odpowiedzi, że problem roszczeń został rozwiązany raz na zawsze i to 50 lat temu. Nie znam wypadku, aby liczący się kierownicy polityki polskiej przywołali jako argument fakt podpisania w dniu 16 lipca 1960 r. traktatu odszkodowawczego zawartego pomiędzy rządem USA a rządem Polski. Układ ten regulował sprawę roszczeń majątkowych instytucji i obywateli amerykańskich od Polski za mienie pozostawione i ocalałe na terenie Państwa Polskiego po II wojnie światowej. Cytuję: „Zgodnie z art. 1 tegoż traktatu/umowy rząd Polski zobowiązał się zapłacić, a rząd USA przyjąć, 40 mln ówczesnych dolarów amerykańskich za całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA, zarówno osób fizycznych – jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które nastąpiło w Polsce przed dniem podpisania i wejścia tego układu w życie. Spłata tego zobowiązania przez Polskę następowała w rocznych ratach i została w całości spłacona i rozliczona dnia 10 stycznia 1981 roku”.

 Podobne układy zawarte zostały także z rządami innych państw: Wielką Brytanią, Francją, Kanadą, Włochami, Holandią, Szwecją, Danią, Lichtensztajnem, Grecją, Norwegią, Belgią i Luksemburgiem, ale umowa z USA jest najważniejsza ponieważ roszczenia Żydów amerykańskich są największe a dyplomacja USA wspiera je bezwarunkowo, całą siłą wielkiego mocarstwa. Naszą rzeczą, rzeczą polskich środowisk patriotycznych jest przypomnieć o Umowie z 16 lipca 1960 r. Przypomnieć, że jeśli jacyś obywatele USA mają roszczenia co do majątku zabranego im przez komunistów na ziemiach polskich, po II wojnie światowej, to adresatem tych żądań, już od 50 lat, nie może być rząd Polski lecz rząd USA. Rzeczą polskich środowisk patriotycznych jest także przypomnieć o tym polskiej klasie politycznej. Dać dowód, że nie wszyscy zapomnieli o tych, jakże ważnych, układach.

 Nie trzeba dodawać, że współczesne życie społeczne w znacznej mierze dzieje się w swoistym „matriksie” tworzonym przez media elektroniczne, coś co nie zaistnieje w tych mediach, dla większości ludzi nie istnieje w ogóle. Powyższa konstatacja dotyczy także kwestii roszczeń.

(Myśl Polska) Nadesłał Piotr Kumelowski

Udostępnij mądry artykuł!

Komentarze

 1. Marcopolo pisze:

  w dniu 16 lipca 1960 r. traktat odszkodowawczyo zawarty pomiędzy rządem USA a rządem Polski.
  Z czego Ty to CYTUJESZ. Podaj pełny tekst lub link do PDF traktatu.
  Jeżeli cytat pochodzi z prasy to nie masz pewności czy nie jest tylko wycinkiem.
  Poza tym gdyby taki traktat istnieł trudno zrozumieć dlaczego o tym nie wiedzą ludzie sprawujący władzę w Polsce????
  Wszystko to brzmi niewiarygodnie!
  Proszę o dowód że traktat isnieje.

 2. Jan M Fijor pisze:

  Otrzymałem ten tekst od Czytelnika. Źródłem jest Myśl Polska. Poszukaj tam.

  pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *