List do Pana Marszałka Radka Sikorskiego

chat-dymki
0

Pragniemy i my przyłączyć się do akcji Pomóż Marszałkowi Sjmu w Jego Wysiłkach Legislacyjnych

dlatego też zamieszczamy materiał informacyjny przysłany nam przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

images

Szanowny Pan

Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu RP
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 4/6/8
Szanowny Panie Marszałku,
Od pewnego czasu polscy przedsiębiorcy obserwują z wielkim i rosnącym zaciekawieniem
pańskie heroiczne starania, które mają na celu stworzenie nowych zasad, dotyczących
korzystania z samochodów przez polskich posłów.
Jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przy wsparciu Związku Dealerów Samochodów,
chcielibyśmy zwrócić Pana uwagę, że nie ma potrzeby tworzenia specjalnych i wyjątkowych
zasad, ponieważ wzór takich zasad, określający reguły użytkowania aut do celów służbowych
został m.in. określony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1
kwietnia bieżącego roku. Określa je art. 86a, ust.7 i 8 tejże ustawy. Zgodnie z nim, każdy polski
przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, użytkowanego do celów
służbowych, według opisanego ustawą sposobu ewidencji:
„ 7. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia
ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia
ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego
pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie
autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Zarząd: Cezary Kaźmierczak – prezes, wiceprezesi: Tomasz Pruszczyński, Dorota Wolicka, Marcin Nowacki
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, email/ biuro@zpp.net.pl, tel/ 22 826 08 31, www.zpp.net.pl
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień
zakończenia prowadzenia ewidencji”.
Od 1 kwietnia bieżącego roku ewidencje w tej formie, prowadzą miliony polskich
przedsiębiorców dla milionów aut. Trzeba również zaznaczyć, iż każdy przedsiębiorca, który nie
spełni wymogów ustawy, i nie prowadzi lub źle prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu narażony
jest na kary w wysokości nawet do 16 mln zł.
Proponujemy więc, aby zgodnie z art. 32, ust.1 Konstytucji RP „wszyscy są wobec prawa
równi” także posłowie prowadzili ewidencję pojazdu, według opisanego ustawą schematu dla
rozliczania ryczałtu użytkowania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Mamy nadzieję, że
nasz list ułatwi Panu rozwiązanie tej, jakże pilnej i bulwersującej opinię publiczną sprawy.
Z wyrazami szacunku,
Cezary Kaźmieczak
Prezes

Zarząd: Cezary Kaźmierczak – prezes, wiceprezesi: Tomasz Pruszczyński, Dorota Wolicka, Marcin Nowacki
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, email/ biuro@zpp.net.pl, tel/ 22 826 08 31, www.zpp.net.pl

Udostępnij mądry artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *