Zaczęło się od aresztowania Okulickiego przez NKWD c.d.

chat-dymki
0

pobrane

            Zaczęło się od aresztowania Okulickiego przez NKWD 21 stycznia 1941 roku, a skończyło na procesie 16 w Moskwie 18 czerwca 1945 roku!

  1. We wrześniu 1940 r. gen. Stefan Rowecki, Komendant Główny ZWZ, mianował Okulickiego komendantem terenów okupowanych przez sowietów, które zajęli oni po 17 września 1939 roku. Okulicki  przybył do Lwowa 2 listopada 1940 r. Okulickiemu jako przewodnik towarzyszył  ppor. Bolesław Zymon. Okazało się on sowieckim prowokatorem, który wydał Okulickiego.

21 stycznia 1941 r. Okulicki został aresztowany przez NKWD, przewieziony na Łubiankę, gdzie poddano go intensywnemu śledztwu. Nie wytrzymał tego śledztwa i najpierw  obszernie poinformował,  jakie są plany i obsada  Komendy Głównej ZWZ w Warszawie, łącznie z prawdziwymi nazwiskami i pseudonimami jej członków i czołowych dowódców, wraz z jego opiniami o nich. Podawał też adresy kwater kontaktowych Komendy Głównej ZWZ w Warszawie. Zdradził też, że wcześniej, celem organizacji ZWZ  został do Lwowa wysłany gen. Tokarzewski, który gdy przechodził granicę, został złapany i  aresztowany pod nazwiskiem Fantiej Michajłowicz  Mironow. W ten sposób wydał gen. Tokarzewskiego, który jako nie rozpoznany, przebywał w gułagu w Kraju Komi pod nazwiskiem Mironowa.   Po tej informacji Okulickiego, generał Tokarzewski został ściągnięty na Łubiankę, gdzie był  torturowany.

  1. 2. Jest zastanawiające, że już w parę dni po przekroczeniu Wisły w styczniu 1945 r. przez Armię Czerwoną, właśnie jako pierwszy propozycję przeprowadzenia rozmów z dowództwem sowieckim otrzymał ostatni Komendant Główny AK, a wówczas Komendant Główny organizacji NIELeopold Okulicki. W jaki sposób tak szybko sowieci dotarli do Okulickiego? Przecież był on zakonspirowany pod ps. „Niedźwiadek”! Można domniemywać, że to właśnie on się pierwszy skontaktował z sowietami, bo po prostu od 1941 r. był ich zwerbowanym agentem i utrzymywał z nimi stały kontakt! Okulicki otrzymaną od sowietów propozycję przedstawił Radzie Jedności Narodowej, która na posiedzeniu w Podkowie Leśnej 21 lutego jednomyślnie odradziła pójście na takie spotkanie. Nie wiadomo, jaką argumentacją przekonywał Okulicki, że warto podjąć ryzyko, tym bardziej, że  cały czas szukano za wszelką cenę sposobów „legalizacji” działalności polskich partii politycznych w warunkach komunistycznych rządów. Dlatego polscy przywódcy gotowi byli ponieść każde ryzyko. 4 marca odbyło się w Pruszkowie wstępne spotkanie delegacji AK z płk Pimienowem, pełnomocnikiem gen. Iwana Sierowa (występującego pod fałszywym nazwiskiem gen. Iwanowa). Pimienow zapewniał, że strona sowiecka ma uczciwe zamiary, a podjęcie rozmów przyniosłoby odprężenie w stosunkach między AK a ZSRR. Ręczył także słowem honoru za bezpieczeństwo polskiej delegacji. Na koniec wręczył Polakom listy dla gen. L. Okulickiego i wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego z zaproszeniem na spotkanie ze sztabem marszałka Gieorgija Żukowa i gwarancją bezpieczeństwa. Pomimo nieufności wobec Sowietów i ogromnego ryzyka osobistego Polacy postanowili przybyć na spotkanie. Nie wiedzieli, że uczestniczą w specjalnej operacji NKWD i kontrwywiadu sowieckiego, kierowanej przez gen. Iwana Sierowa. Na nawiązanie kontaktów nalegały także rządy Wielkiej Brytanii i USA. Ostatecznie również RJN zaakceptowała decyzję podjęcia wspólnych rozmów.

pobrane (1)   

             Jankowski jako pierwszy spotykał się z generałem NKWD Sierowem. Następnie 27 marca Jankowski poszedł na kolejne spotkanie wraz z Okulickim i mimo że sami nie powrócili  z tego spotkania, wezwali czołowych działaczy niepodległościowych, aby do nich dołączyli w celu kontynuowania rozmów. W ten sposób w dniu 28 marca 1945 r. — szesnastu przedstawicieli Rządu RP oraz głównych stronnictw politycznych zostało podstępnie aresztowanych przez NKWD i wywiezionych do Moskwy.

  1. 3. 18 czerwca 1945 roku rozpoczyna się w Moskwie proces pokazowy 16 działaczy niepodległościowych. Proces ten miał przede wszystkim  charakter polityczny. Chodziło w nim  o ukaranie za działalność skierowaną przeciw Armii Czerwonej, działalność zagrażającą interesom Związku Radzieckiego, wymierzoną przeciwko Narodom Zjednoczonym w ich walce z Niemcami. Agenturalna rola Okulickiego w polskim podziemiu, jaką zaprezentował na procesie, nie może budzić już żadnych wątpliwości! Podobnie jak w roku 1941,  Okulicki ujawnia wszystko, co mogło jeszcze interesować bolszewików. Podaje liczebność istniejących jeszcze oddziałów, dziesiątki nazwisk i pseudonimów, informuje o radiostacjach i lokalach konspiracyjnych. Ujawnił też, że na czele nowej organizacji „NIE” stoi gen. Emil Fieldorf. Zdradził też, gdzie organizowane są kursy dla żołnierzy II Korpusu Andersa, wysyłanych potem z misją do Polski.  W swoich zeznaniach obciążał też współoskarżonych. Pisał listy kolejno do szefa Bezpieki, Mierkułowa, potem do ministra Berii, po raz kolejny oferując współpracę.  Za wszelką cenę chciał ocalić swoją głowę! Pisał m.in.:

„Poważna część broni (AK) rozeszła się razem z ludźmi po terenie. Broń tą, dla spacyfikowania kraju należałoby możliwie szybko odebrać. Z początku należałoby stworzyć dobrze działający aparat administracyjny, a potem go oczyścić z elementów nieodpowiednich i wprowadzić na ich miejsce ludzi pewnych. Konieczne jest zlikwidowanie wszystkich organizacji tajnych i jawnych, które nie są w dyspozycji tymczasowego rządu polskiego (t.zn. PKWN) i przez to mogłyby przejawiać działalność zakłócającą spokój i bezpieczeństwo publiczne”.

                Jako agent NKWD „zrobił w pełni swoje zadanie”! Nie był już potrzebny. Został skazany na 10 lat łagru i 24 grudnia 1946 r. umarł w nieznanych okolicznościach (?!).

To wszystko znajdziemy w 12 protokółach ze śledztwa.

Dziś dysponujemy częścią dokumentów, udostępnionych za prezydentury Borysa Jelcyna.  Gdy prezydent Wałęsa poprosił Jelcyna o udostępnienie całości dokumentów, ten odpowiedział, że nie może tego uczynić i powiedział mu: „bo byśmy się rozpłakali i musieli przepisać całą swoją historię”.

https://forumemjot.wordpress.com/2014/10/02/gen-leopold-okulicki-prowokatorem-i-agentem-nkwd/     https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_szesnastu

Leon Orlikowski

 

Udostępnij mądry artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *