Uwaga: Wydawnictwo Fijorr funkcjonuje obecnie jako imprint wydawnictwa Feedom Publishing. Przeczytaj komunikat

BLOG Edukacja

Psychologia sprzedaży cz. 4

Po napisaniu trzech odcinków, a zwłaszcza po otrzymaniu kilku listów krytykujących mnie za „bezpardonową krytkę Polaków”, zastanawiałem się nad sensem kontynuowania tych rozważań, jednakże dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych sprawił, na zasadzie kontrastu z tym co dzieje się nad Wisłą, że nie byłem w stanie powstrzymać się od powrotu do tematu. Obcując na co dzień […]

20 listopada 2005

Ekonomia sprzedaży (dokończenie)

Opowiadał mi kiedyś dr Feliks Zandman, amerykański przemysłowiec i miliarder, tym razem polskiego pochodzenia, że pewnego dnia stanął przed dylematem; trzymać się zapisu kontrakt, wymierzyć karę umowną za coś, co jego kontrahent akurat przeoczył, i zarobić dzięki temu kilka milionów dolarów, czy uwzględnić – wbrew postanowieniom kontraktu […]

19 września 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 10

Tu piszemy lead (lub skrót) Satysfakcja Reingold Wurth, Niemiec, właściciel Wurth Group, jednej z największych w świecie firm znajdujących się w rękach prywatnych, człowiek utrzymujący się w pierwszej setce najbogatszych ludzi świata (wartość majątku ok. 3,5 mld dol. według magazynu Forbes) uważa, że firmy dbające […]

4 września 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 9

Każde dziecko wie, że uprzejmość, wygoda czy inne czynniki wpływające na poprawę jakości handlu przynoszą właścicielowi biznesu korzyść. Już nie tak oczywiste jest przekonanie, że uprzejmość czy jakość handlu nie są wcale warunkiem sine qua non jego prosperity.

Psychologia sprzedaży cz. 3

Najwięcej jednak spustoszeń dokonujemy w samych sobie. Człowiek wychowany w atmosferze ciągłej naganności, potępienia czy braku akceptacji ma skłonność do widzenia wszystkiego, a najbardziej siebie, w czarnych barwach.

16 sierpnia 2005

Psychologia sprzedaży cz. 2

Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu – bez względu na dziedzinę, jakiej ma on dotyczyć – jest zdrowie psychiczne. Podstawowym warunkiem zdrowia psychicznego jest konstruktywny stosunek do własnej osoby. Polega on głównie na samoakceptacji, czyli umiejętności godzenia się z własnymi możliwościami i ograniczeniami. Sprowadza się to do pozytywnego myślenia o samym […]

5 sierpnia 2005

Psychologia sprzedaży cz. 1

Jesteśmy narodem z głębokimi kompleksami. Jeśli sobie tego nie uświadomimy, trudno nam będzie nawiązać kontakt ze światem. Kompleks niższości, niskie poczucie własnej wartości i ich pochodne są przyczyną wielu naszych frustracji i porażek w pracy zawodowej, w biznesie, a zwłaszcza w sprzedaży. Wbrew panującej opinii co do polskiego uroku, sprytu […]

Ekonomia sprzedaży cz. 8

Wolny rynek i wolna konkurencja służą nie tylko promocji najlepszych producentów i usługodawców. Ich rolą jest także eliminowanie producentów i usługodawców złych. Ta ostatnia działalność ma fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa. Nie wystarczy bowiem, że dobry biznes otrzymuje od konsumentów nagrodę w postaci prosperity i siły. Ze względu na szczupłość zasobów, o której pisaliśmy w poprzednich […]

29 lipca 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 7

Człowiek zachowuje się zwykle racjonalnie, to znaczy tak, jak mu się najbardziej opłaca albo jak mu się wydaje, że mu się najbardziej opłaca. Nawet irracjonalne zachowania, w rodzaju: palenia tytoniu, nadużywania alkoholu czy innych czynności narażających ludzkie zdrowie podporządkowane są tej prawidłowości.

15 maja 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 6

Wiemy już, że najtrudniejszym zadaniem biznesmena jest wyprodukowanie dóbr i usług, służących do zaspokajania najpilniejszych (niezaspokojonych przez innych producentów) potrzeb, w sposób najlepszy z możliwych i do tego najtaniej. Sprostanie temu warunkowi jest niemalże gwarancją sprzedaży.

3 maja 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 5

W powszechnej opinii ludzi biznesu, najczęstszym powodem kryzysów gospodarczych, jest ogólna nadprodukcja dóbr lub/i brak pieniędzy u konsumentów. Dziś skupimy się na pierwszym z nich.

1 maja 2005

Ekonomia sprzedazy cz. 4

Pośród czynników ekonomicznych mających kapitalne znaczenie dla stymulowania działalności gospodarczej człowieka wymieniłem także wrodzoną gatunkowi ludzkiemu skłonność do nieustannego polepszania sobie bytu.

30 kwietnia 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 3

Kolejnymi niezmiennymi elementami naszej ludzkiej rzeczywistości, a zarazem fundamentami działalności gospodarczej człowieka. jest nieprzewidywalność przyszłych zdarzeń i wynikające z niej konsekwencje, oraz fakt życia w świecie nieustannych niedoborów.

4 kwietnia 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 2

Zanim znakomity ekonomista austriacki, Carl Menger, stworzył „subiektywną teorię wartości”, przez wiele lat dominowało wśród ekonomistów błędne przekonanie, sformułowane przez Karola Marksa, że wartość danego towaru czy usługi jest sprawą obiektywną i wiążę się z ilością pracy włożoną w jego (jej) wytworzenie. Nawet dzisiaj, osoby nie mające pojęcia […]

21 marca 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 1

Sprzedaż czy jak kto woli dystrybucja produktów ludzkiej pracy opiera się na kilku fundamentalnych zasadach ekonomii. Implikują one szereg zachowań i zdarzeń, które są w działalności handlowej wręcz nagminnie pomijane.

Podchwytliwcy

Polska kuchnia należy niewątpliwie do najsmaczniejszych w świecie. Dzieje się tak chociażby z racji wyśmienitych surowców (warzyw, mięs, kasz, ptactwa), a także starych, sprawdzonych receptur. Mimo to polska kuchnia nie jest w świecie znana. Dlaczego? Dlatego, że mamy podłą gastronomię. Polskie restauracje nastawione są na wydojenie klienta, oszukanie go, obsługa […]

20 lutego 2005

Zasady obrotu akcjami cz. 6

Istnieją w zasadzie dwa sposoby zarabiania pieniędzy poprzez inwestowanie. Pierwszy polega na tym, że „tworzymy” jakiś mechanizm (narzędzie) służący do produkcji dobra lub usługi, które następnie sprzedajemy. I tak się dzieje w klasycznych biznesach, tworzonych przez przedsiębiorców. I drugi, kiedy kupujemy jakieś dobro lub usługę poniżej jej wartości rynkowej, […]

29 stycznia 2005

Zasady obrotu akcjami cz. 5

Przechodzimy do najtrudniejszego i zarazem najbardziej chyba kontrowersyjnego wątku rynku papierów wartościowych, jakim jest analiza wartości „papierów”.

3 października 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 4

Wprawdzie doświadczenie blisko 300 lat istnienia rynku papierów wartościowych uczy, że lokując pieniądze w akcje zarabiamy (statystycznie) od 3 do 4 razy więcej niż gdybyśmy pieniądze te trzymali w banku, różnica ta wynika ze stopnia ryzyka, na jakie się narażamy. Ryzyko kosztuje, i ten, kto je „kupuje” ma […]

31 sierpnia 2004

Najtrudniejszy zawód świata cz. 3

Mity, paradygmaty i stereotypy bywają zabójcze. Teoria Kopernika uznana została dopiero w 180 lat po śmierci jej autora. O sile mitu świadczy przywiązanie do zasad tzw. sprawiedliwości społecznej, których fałszywość weryfikowana jest od 150 lat na każdym kroku, a mimo to lud twierdzi, że żołądki wszyscy mamy takie same (a co z mózgami?), […]

29 sierpnia 2004

Polisa na polisę

Ostatnio zderzyłem się – po raz kolejny – z polisą na samochód, a konkretnie z chytrą zasadą stanowiącą fragment ustawy o ubezpieczeniach, wymagającą od ubezpieczonego „wymówienia” warunków umowy ubezpieczeniowej zwanej polisą.

20 lipca 2004

Telefonowanie

Arthur Łukowski, nasz rodak, założyciel „Oil Express”, jednej z najpopularniejszych (w środkowej części Stanów Zjednoczonych) sieci stacji wymiany oleju samochodowego opowiadał mi kiedyś o obowiązującym w jego firmie systemie przyjmowania nowych pracowników.

7 lipca 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 3

Na akcjach zarabiać można także w przypadku zniżki cen (bessy). Jednym z instrumentów do tego celu służących jest tzw. sprzedaż krótka (short selling). Polega ona na sprzedaży pożyczonych akcji „dzisiaj”, po to aby (w nadziei na spadek ich ceny), odkupić je „jutro” taniej, oddać dług i zainkasować zysk.

6 lipca 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 2

Zlecenie typu stop Ten rodzaj zleceń stosowany bywa rzadko, niemniej istnieją okoliczności, w których zlecenie stop jest użyteczne, a nawet pożyteczne. W kącikach porad zamieszczanych w popularnych mediach zlecenie to nazywane jest „zleceniem wstrzymującym stratę” (stop-loss order), co nie jest do końca poprawne, i wręcz wprowadza w błąd, ale o tym za chwilę.

1 lipca 2004