Uwaga: Wydawnictwo Fijorr funkcjonuje obecnie jako imprint wydawnictwa Feedom Publishing. Przeczytaj komunikat

BLOG

Psychologia sprzedaży cz. 4

Po napisaniu trzech odcinków, a zwłaszcza po otrzymaniu kilku listów krytykujących mnie za „bezpardonową krytkę Polaków”, zastanawiałem się nad sensem kontynuowania tych rozważań, jednakże dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych sprawił, na zasadzie kontrastu z tym co dzieje się nad Wisłą, że nie byłem w stanie powstrzymać się od powrotu do tematu. Obcując na co dzień […]

20 listopada 2005

Psychologia sprzedaży cz. 3

Najwięcej jednak spustoszeń dokonujemy w samych sobie. Człowiek wychowany w atmosferze ciągłej naganności, potępienia czy braku akceptacji ma skłonność do widzenia wszystkiego, a najbardziej siebie, w czarnych barwach.

16 sierpnia 2005

Psychologia sprzedaży cz. 2

Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu – bez względu na dziedzinę, jakiej ma on dotyczyć – jest zdrowie psychiczne. Podstawowym warunkiem zdrowia psychicznego jest konstruktywny stosunek do własnej osoby. Polega on głównie na samoakceptacji, czyli umiejętności godzenia się z własnymi możliwościami i ograniczeniami. Sprowadza się to do pozytywnego myślenia o samym […]

5 sierpnia 2005

Psychologia sprzedaży cz. 1

Jesteśmy narodem z głębokimi kompleksami. Jeśli sobie tego nie uświadomimy, trudno nam będzie nawiązać kontakt ze światem. Kompleks niższości, niskie poczucie własnej wartości i ich pochodne są przyczyną wielu naszych frustracji i porażek w pracy zawodowej, w biznesie, a zwłaszcza w sprzedaży. Wbrew panującej opinii co do polskiego uroku, sprytu […]