Uwaga: Wydawnictwo Fijorr funkcjonuje obecnie jako imprint wydawnictwa Feedom Publishing. Przeczytaj komunikat

BLOG

Optymalny model polityki dywidendowej

Wypłacane przez spółki dywidendy są – poza ewentualnym wzrostem cen akcji – dodatkową gratyfikacją dla inwestorów za zainwestowane w nie środki pieniężne. W zależności od potrzeb inwestorów, otrzymana dywidenda może zostać przekazana na konsumpcję lub reinwestycję. W przypadku reinwestowania dywidendy w spółki, które w przyszłości ponownie wypłacą dywidendę, rośnie tym […]

15 marca 2012

Polityka dywidendowa – sztuka inwestowania

Wywiad z dr. Bartłomiejem Jabłońskim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. P: Zakończył Pan właśnie zaawansowane badania nad polityką dywidendową spółek giełdowych. Co pana skłoniło do podjęcia tej tematyki? O: Punktem wyjścia do dalszych badań nad polityką dywidendową spółek był pierwszy etap badań, który obejmował budowę modelowych portfeli papierów wartościowych składających się tylko ze spółek wypłacających dywidendę. Przeanalizowałem takie portfele od […]

22 stycznia 2012

Zasady obrotu akcjami cz. 6

Istnieją w zasadzie dwa sposoby zarabiania pieniędzy poprzez inwestowanie. Pierwszy polega na tym, że „tworzymy” jakiś mechanizm (narzędzie) służący do produkcji dobra lub usługi, które następnie sprzedajemy. I tak się dzieje w klasycznych biznesach, tworzonych przez przedsiębiorców. I drugi, kiedy kupujemy jakieś dobro lub usługę poniżej jej wartości rynkowej, […]

29 stycznia 2005

Zasady obrotu akcjami cz. 5

Przechodzimy do najtrudniejszego i zarazem najbardziej chyba kontrowersyjnego wątku rynku papierów wartościowych, jakim jest analiza wartości „papierów”.

3 października 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 4

Wprawdzie doświadczenie blisko 300 lat istnienia rynku papierów wartościowych uczy, że lokując pieniądze w akcje zarabiamy (statystycznie) od 3 do 4 razy więcej niż gdybyśmy pieniądze te trzymali w banku, różnica ta wynika ze stopnia ryzyka, na jakie się narażamy. Ryzyko kosztuje, i ten, kto je „kupuje” ma […]

31 sierpnia 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 3

Na akcjach zarabiać można także w przypadku zniżki cen (bessy). Jednym z instrumentów do tego celu służących jest tzw. sprzedaż krótka (short selling). Polega ona na sprzedaży pożyczonych akcji „dzisiaj”, po to aby (w nadziei na spadek ich ceny), odkupić je „jutro” taniej, oddać dług i zainkasować zysk.

6 lipca 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 2

Zlecenie typu stop Ten rodzaj zleceń stosowany bywa rzadko, niemniej istnieją okoliczności, w których zlecenie stop jest użyteczne, a nawet pożyteczne. W kącikach porad zamieszczanych w popularnych mediach zlecenie to nazywane jest „zleceniem wstrzymującym stratę” (stop-loss order), co nie jest do końca poprawne, i wręcz wprowadza w błąd, ale o tym za chwilę.

1 lipca 2004

Zasady obrotu akcjami cz. 1

Tworzenie i przyjmowanie zlecen kupna i sprzedaży akcji Co to jest zlecenie wykonania transakcji rynkowej? Ze zleceniem kupna (buy order) mamy do czynienia wtedy, gdy inwestor chce ustanowić długą pozycję (zakupić akcje) lub zwiększyć posiadaną przez siebie ich ilość. Możemy też zlecić kupno wtedy, gdy zamierzamy zlikwidować pozycję […]

27 czerwca 2004