Tag: George Reisman

Granice wolności słowa

Zdaniem George’a Reismana, prawo wolności słowa ma swoje granice. Obowiązuje ono bowiem dopóty, dopóki nie pozbawia innych osób ich własnego prawa do wolności słowa czy do własności. Oto argumentacja uczonego: Niczym nieusprawiedliwione zawołanie “Pali się!”, wykrzyknięte w wypełnionej publicznością sali wykładowej, jest pogwałceniem zasady wolności […]

chat-dymki
2
udostepnij
5
8 lutego 2015