Zasady obrotu akcjami cz. 2

chat-dymki
1

Zlecenie typu stop

Ten rodzaj zleceń stosowany bywa rzadko, niemniej istnieją okoliczności, w których zlecenie stop jest użyteczne, a nawet pożyteczne. W kącikach porad zamieszczanych w popularnych mediach zlecenie to nazywane jest „zleceniem wstrzymującym stratę” (stop-loss order), co nie jest do końca poprawne, i wręcz wprowadza w błąd, ale o tym za chwilę.
Zlecenie „stop” realizowane jest wyłącznie w chwili, gdy rynek osiągnie lub minie umieszczoną w zleceniu cenę zakupu. Osiągnięcie przez rynek ceny wymienionej w zleceniu powoduje natychmiastowe wykonanie zlecenia, tak jakby to było zlecenie rynkowe. Zlecenie sprzedaży typu stop zawierają cenę poniżej aktualnej ceny rynkowej, zaś zlecenia kupna typu stop cenę powyżej aktualnej ceny rynkowej. Najlepiej jeśli pokażemy działanie tego typu zlecenia na konkretnym przykładzie.
Załóżmy, że akcje firmy ABC oscylują w dużym zakresie cenowym – niech to będzie od 60 do 90 zł. za udział. Aktualnie cena ta wynosi 70 zł. Inwestor (takimi zleceniami posługują się raczej spekulanci niż inwestorzy długoterminowi) ma nadzieję, że wkrótce osiągnie ona poziom 90 zł, ale obawia się, że wskutek silnych wahań, może też spaść grubo poniżej 70 zł., a wtedy może ponieść dużą stratę Składa więc zlecenie sprzedaży swoich akcji w chwili, gdy cena osiągnie – powiedzmy – 65 zł. (sprzedaj po cenie 65 zł) Jeśli cena akcji poszybuje w górę, spekulant sprzedaje je i inkasuje zysk. Jeśli jednak cena spada poniżej poziomu, na jakim akcje kupił, uruchomiony zostaje mechanizm ochronny, czyli sprzedaż po 65 zł za sztukę (lub o cenie rynkowej w pobliżu tej ceny). W ten sposób, strata ograniczona jest do około 5 zł na akcji. Jak z tego widać, takie zlecenie nie daje pełnej gwarancji ograniczenia straty. Jeśli zdarzy się, że spadek ceny z 70 zł zatrzyma się dopiero na poziomie 45 zł, spekulant może stracić dużo więcej. I to jest właśnie powód dla którego mówienie o wstrzymaniu straty jest de facto wprowadzaniem w błąd.
Zlecenie typu stop może mieć charakter kroczący. Jeśli, dajmy na to, cena akcji wzrosła z 70 do 80 zł za sztukę, wówczas zleceniodawca może skasować swoje pierwsze zlecenie (na poziomie 65 zł) i złożyć nowe, na poziomie, dajmy na to, 76 zł. W ten sposób ma nadzieję, że osiągnie profit przynajmniej 6 zł na akcji. Niestety, pewności co do tego nie ma.
Zlecenie typu stop stosowane jest także przy inicjowaniu sprzedaży pozycji krótkiej z chwilą, gdy – zdaniem analityków – cena przekroczyła poziom wsparcia. Przypuśćmy, że cena akcji XYZ znajduje się aktualnie na poziomie 63 zł, przy czym cena wsparcia ustalona przez tzw. analityków jest na poziomie 60 zł. (Coś takiego jak cena wsparcia, cena oporu czy jakiekolwiek inne poziomy wynikające z tzw. analizy technicznej czy funkcjonalnej nie mają sensu, są jednak tak rozpowszechnione, że trudno je tu pominąć.) Przekroczenie ceny 60 zł (w dół) traktowane będzie za pogwałcenie poziomu wsparcia, co jest zwykle sygnałem, że cena będzie spadać dalej. (I znowu, nie wiadomo gdzie skutek, a gdzie przyczyna. Czy to spadek poniżej poziomu wsparcia spowodował u inwestorów niepokój i dalszą wyprzedaż, czyli dalszy spadek, czy może było odwrotnie, niepokój inwestorów spowodował spadek?) Posiadacz pozycji krótkiej nie będzie chciał sprzedawać akcji, gdy ich cena jest powyżej 60 zł, gdyż może pójść w górę, ale chętnie je sprzeda gdy spadną poniżej 60 zł. Może zatem złożyć zlecenie „sprzedaj @ 59 7/8 stop”. Zlecenie to daje znać specjaliście, żeby sprzedał (pożyczone) akcje po cenie 59 7/8 lub w pobliżu, czyli uruchomił sprzedaż poniżej 60 zł.
Zlecenie kupna typu stop uruchamia kupno pozycji długiej w momencie, gdy rynek osiągnie cenę podaną w zleceniu. Np. „kup @ 30 ½ stop” znaczy, że akcje zostaną kupione w momencie, gdy ich cena osiągnie co najmniej 30 ½ zł.
Takie zlecenia mogą służyć zabezpieczaniu się inwestora przed wielką stratą, jaka może wyniknąć w przypadku sprzedaży krótkiej, przy której możliwość straty jest nieograniczona. Żeby ją ograniczyć składamy zlecenie na poziomi stop powyżej ceny, za jaką sprzedaliśmy akcje na krótko. Wzrost ceny, przy którym kupimy te akcje (żeby zamknąć krótką pozycję) ogranicza naturalnie naszą stratę.

ZLECENIA OGRANICZONE CZASOWO

Istnieją dwa najczęściej spotykane zlecenia tego typu:

Zlecenie dzienne

Większość zleceń nie ma limitu czasu, w jakim powinny zostać wykonane. Istnieje jednak cały szereg takich, które trwają precyzyjnie kreślony czas. Zlecenie dzienne, to zlecenie, które traci ważność po zakończeniu dnia handlowego na parkiecie. Wiele giełd świata uznaje większość zleceń bez klauzuli czasowej, jako zlecenia dzienne. Jeśli nie zostało wykonane dzisiaj, a klient nadal jest nim zainteresowany, musi je nazajutrz odnowić. W przypadku dużych inwestorów instytucjonalnych, stosuje się zlecenia dzienne, gdyż zlecenie „ważne do chwili wykonania” mogą ujawnić intencje inwestora i zmienić bieg przyszłych zdarzeń.

Zlecenie otwarte czyli „ważne aż do odwołania” (good till cancelled)

Jest to najczęściej stosowana klauzula czasowa. Warunek, zlecenie musi być realistyczne. Makler może odmówić zlecenia „kup 100 ZBC @ 50 zł” jeśli aktualna cena wynosi 85 zł. Maklerzy nie lubią takich zleceń, gdyż wymagają one sporej biurokracji. Wymagają też udziału specjalistów, którym trzeba płacić. Jest to jednak dobry sposób do zachęty inwestora. Jeśli ktoś lubi akcje firmy IBM, ale boi się, że cena ich wynosząca obecnie 90 dol. może się wydawać zbyt wysoka, może złożyć zlecenie gtc i otworzyć konto na poziomie powiedzmy „kup @ 70 dol.”
Mimo iż zlecenie to jest ważne bez limitu czasu, większość maklerów odświeża je co 6 miesięcy. Brak zgody na przedłużenie zlecenia jest równoznaczny z jego odwołaniem.

Zlecenia dokonczenie
Jan M. Fijor
2004-07-01

Udostępnij mądry artykuł!

Komentarze

  1. […] Papiery wartościowehttp://www.fijor.com/katechizm-inwestora-czi/http://www.fijor.com/katechizm-inwestora-cz-ii/http://www.fijor.com/katechizm-inwestora-koniec/http://www.fijor.com/zasady-obrotu-akcjami-i/http://www.fijor.com/zasady-obrotu-akcjami-ii/http://www.fijor.com/zasady-obrotu-akcjami-iii/http://www.fijor.com/zasady-obrotu-akcjami-iv/http://www.fijor.com/zasady-obrotu-akcjami-v/http://www.fijor.com/zasady-obrotu-akcjami-vi/http://fijor.salon24.pl/79165,licz-na-siebie […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *