BLOG Jan Fijor

CZY PODATKI TO KRADZIEŻ?

„Podatki to kradzież” to popularny slogan libertarian. Daje on wyraz przekonaniu, że działania państwa powinniśmy oceniać wedle tych samych kryteriów moralnych, co działania innych jednostek czy podmiotów. Dlaczego podatki można uznać za formę kradzieży. Wyobraźmy sobie, że założyłem organizację charytatywną pomagającą ubogim[1]. Niestety datki przekazuje mi […]

2 października 2017

Bryan Caplan – Mit racjonalnego wyborcy. Bibliografia

Lista obcojęzycznych pozycji bibliograficznych: Abramson, Paul, John Aldrich, and David Rohde. 2002. Change and Continuity in the 2000 Elections. Washington, DC: CQ Press. Achen, Christopher, and Larry Bartels. 2004. “Musical Chairs: Pocketbook Voting and the Limits of Democratic Accountability”. URL […]

21 września 2017

CZY NALEŻY OBAWIAĆ SIĘ PRZELUDNIENIA?

W 1798 roku Thomas Malthus opublikował swój słynny Esej o populacji. Przewidywał w nim, że tempo przyrostu liczby ludności przekroczy nasze zdolności do produkcji żywności, co doprowadzi do masowej klęski głodu. Błędne prognozy Malthusa nie zniechęciły profesora Uniwersytetu Stanforda, Paula Ehrlicha, do nakreślenia dwa wieki później równie katastrofalnej […]

6 września 2017

CHCIWI NACIĄGACZE WYKORZYSTUJĄ KATASTROFY NATURALNE, BY WYZYSKIWAĆ POKRZYWDZONYCH

W reakcji na podwyżki cen wielu towarów na obszarach objętych zniszczeniami wskutek wichur, które nawiedziły ostatnio Polskę, Pani poseł Krystyna Pawłowicz zamieściła na Facebooku następujący wpis: „Niektórzy producenci, dystrybutorzy i właściciele składów z materiałami budowlanymi, sklepów z narzędziami budowlanymi, ale też sprzedawcy WODY !!! i artykułów spożywczych na terenach zniszczonych […]

21 sierpnia 2017

American Way?

Jedynym gwarantem racjonalnej reformy sądownictwa jest całkowita prywatyzacja systemu wymiaru sprawiedliwości. Tylko prywatny system, konkurujących ze sobą i niezawisłych od polityków sądów, jest w stanie zapobiec podstawowemu mankamentowi współczesnych systemów wymiarów sprawiedliwości, w wyniku którego – w sporach między obywatelem a państwem – to ostatnie jest sędzią we własnej sprawie. W oczekiwaniu […]

25 lipca 2017

ŚMIERĆ MĘCZENNIKA

Rankiem 4 lipca 2017 nadeszła do nas z Wrocławia smutna wiadomość: odszedł nasz stary druh, mentor i przyjaciel – Leszek Szlachcic. Wiedzieliśmy od ponad roku, że toczy walkę ze złośliwym nowotworem wątroby, ale to nie rak go zabił. Leszek Szlachcic, w kręgach przedsiębiorczych znany jako Wiktor Rębacz, był w dużym stopniu […]

8 lipca 2017