Tag: zubożenie gospodarki

Inflacja, zło niekonieczne

Autor: Frank Shostak Źródło: www.mises.org Po ustaleniu się w 2011 roku rocznego tempa rozwoju gospodarczego na poziomie 3,9 procent, wskaźnik cen konsumentów (CPI) spadł w Stanach Zjednoczonych w styczniu obecnym roku do poziomu 1,6 procenta. Równocześnie, roczne tempo wzrostu wskaźnika cen konsumenckich, pomniejszonego o ceny żywności i energii, wykazuje […]

chat-dymki
2
udostepnij
5
18 marca 2014