Jan M. Fijor

Przedsiębiorca, podróżnik, dziennikarz. Sprzą­ta­ł biura, był bar­ma­nem, sprze­da­wa­ł okna, był pośred­ni­kiem w nie­ru­cho­mo­ści, agen­tem ubez­pie­cze­nio­wym, a na koniec makle­rem. Obecnie prowadzi firmę Fijorr Publi­shing Company oraz Uczelnię ASBIRO.


  Problemy z (nie)równością by Thomas Sowell


  Jakiś czas temu w Anglii pewni włamywacze napisali na ścianie domu, który obrabowali wiadomość o treści: „BOGACI DRANIE!”. Te dwa słowa dobrze oddają ducha upolitycznionej...


  Smutek i brak nadziei


    Tak się jakoś złożyło, że rok 2014 zbieg się z datą wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, w której brał udział mój ojciec, wcielony jako Huzar...


  Temu kara, tamtemu nagroda


  I oto mamy kolejny popis polskiego wymiaru niesprawiedliwości. Media właśnie doniosły, że A. Jakubowska, lwica lewicy, w czasach, gdy stanowiła trzon grupy sprawującej władze, wzięła...

Nowości wydawnicze

Blogi moich przyjaciół


ASBIRO, szkoła biznesu, kursy przedsiębiorczości, MBA, studia biznesu, zus, działalność gospodarcza