Uwaga: Wydawnictwo Fijorr funkcjonuje obecnie jako imprint wydawnictwa Feedom Publishing. Przeczytaj komunikat

Koniec polityki

chat-dymki
0

„Książka Koniec polityki, czyli państwo bez przymusu opowiada o innej drodze. O lepszej drodze. O zastosowaniu nauki do poznania natury społeczeństwa oraz o stosowaniu racjonalnej, sprawdzonej wiedzy do tworzenia technologii, która pozwoli osiągnąć wolność. Wolność jako mierzalny stan społeczeństwa. Jak przekonasz się czytając tę książkę, polityka, z całym sztafażem zakazów i nakazów, nie tylko jest dokładnym przeciwieństwem nauki i zasadniczo nigdy nie rozwiązała żadnego problemu społecznego, ale co gorsza, jest zbędna i może być bez trudu zastąpiona mechanizmami wolnego wyboru”.

Fragment książki

Autor, Chas Holloway, w pierwszym tomie trzyczęściowej serii, zarysowuje koncepcję Open Source Government, która dzięki rozwojowi i popularyzacji technologii Blockchain daje nadzieję na zorganizowanie społeczeństwa na zasadzie dobrowolności, bez scentralizowanego aparatu przemocy. Żyjemy u progu kolejnej rewolucji technologicznej, która diametralnie odmieni życie człowieka. Chas Holloway nas na tę rewolucję przygotowuje.

Wartością dodatkową książki jest wyjaśnienie znaczenia i istotności metody naukowej oraz wiele ciekawostek historycznych.

Spis treści

Wstęp do wydania polskiego …………………………………………………………….11
Państwo bez przymusu…………………………………………………………………..11
Dwa porządki………………………………………………………………………………12
Podatek, czyli cena państwa……………………………………………………………15
Wolny wybór……………………………………………………………………………….17
Alternatywa…………………………………………………………………………………20
Podziękowania autora zechcą przyjąć: …………………………………………………23
Upadek klasy politycznej ………………………………………………………………….25
Czym jest Open Source Government? ………………………………………………..29
Wstęp ……………………………………………………………………………………………31

Rozdział pierwszy. Zarys wolności …………………………………………………..35
1.1. Zaginione tabliczki…………………………………………………………………35
1.2. Polityka to przeżytek……………………………………………………………….37
1.3. Do zainteresowanych technologią……………………………………………..43
1.4. Zabójcza dysproporcja…………………………………………………………….44
1.5. Gąszcz zabobonów………………………………………………………………….46
1.6. Ostatni dzwonek…………………………………………………………………….51
1.7. Nauka i polityka to przeciwieństwa……………………………………………55
1.8. Precyzja semantyczna………………………………………………………………57
1.9. Czy mnisi potrafią jeździć na elektrycznych deskorolkach?…………….59
1.10. Niewola………………………………………………………………………………61
1.11. Definicje: niewoli, kradzieży i swobody…………………………………….67
1.12. Abecadło kradzieży……………………………………………………………….72
1.13. Czym jest wolność?……………………………………………………………….76
1.14. Przesądy………………………………………………………………………………78
1.15. Wolność idealna……………………………………………………………………92
1.16. Wolność operacyjna………………………………………………………………93

Rozumowanie przyczynowe ……………………………………………………………97

Rozdział drugi. Własność ……………………………………………………………..101
2.1. Przyjęcie herbaciane Szalonego Kapelusznika…………………………….101
2.2. Wieloznaczność……………………………………………………………………104
2.3. Wiązka praw………………………………………………………………………..108
2.4. Władza centralna………………………………………………………………….109
2.5. Systemy………………………………………………………………………………113
2.6. Model pierwszy: rację ma silniejszy………………………………………….116
2.7. Model drugi: świat jednoosobowy……………………………………………117
2.8. Model trzeci: świat dwuosobowy……………………………………………..118
2.9. Własność zdefiniowana………………………………………………………….121
2.10. Pochodne życia i działań………………………………………………………122
2.11. Życie biologiczne………………………………………………………………..122
2.12. Umysł……………………………………………………………………………….123
2.13. Ludzkie działanie………………………………………………………………..124
2.14. Materialne wytwory…………………………………………………………….124
2.15. Granice własności……………………………………………………………….125
2.16. Przenoszenie własności…………………………………………………………127
2.17. Stabilność społeczna…………………………………………………………….129
2.18. Zasoby naturalne………………………………………………………………..130
2.19. Ekosystem………………………………………………………………………….132
2.20. Prawa naturalne………………………………………………………………….133
2.21. Własność a ekosystem………………………………………………………….134
2.22. Jak powstaje własność………………………………………………………….142
2.23. Zanik własności: przykład zgubionego portfela………………………..143
2.24. Społeczeństwo i cywilizacja ………………………………………………….144
2.25. Znów do zainteresowanych technologią………………………………….148

Duchy nie istnieją ………………………………………………………………………..149

Rozdział trzeci. Przymus ………………………………………………………………155
3.1. Lęk przed zmianą………………………………………………………………….155
3.2. Skąd wiesz, co jest dobre?……………………………………………………….156
3.3. Rodowód rewolucji……………………………………………………………….159
3.4. Grupy koczowników……………………………………………………………..161
3.5. Państwo-miasto…………………………………………………………………….162
3.6. Rzemieślnicy………………………………………………………………………..163
3.7. Papirus rhinda……………………………………………………………………..164
3.8. Pierwsi Grecy……………………………………………………………………….166
3.9. Sokrates………………………………………………………………………………170
3.10. Arystoteles…………………………………………………………………………171
3.11. Zenon z Kition…………………………………………………………………..175
3.12. Wielkie biblioteki……………………………………………………………….176
3.13. Rozwój Kościoła rzymskokatolickiego…………………………………….181
3.14. Czas scholastyki………………………………………………………………….182
3.15. Śmiertelny wzorzec …………………………………………………………….183
3.16. Giordano Bruno…………………………………………………………………184
3.17. Francis Bacon…………………………………………………………………….186
3.18. Kartezjusz………………………………………………………………………….187
3.19. Metoda naukowa………………………………………………………………..188
3.20. Prawda………………………………………………………………………………190
3.21. Potwierdzanie…………………………………………………………………….191
3.22. Upowszechnienie wnioskowania naukowego……………………………193
3.23. Brzytwa Ockhama………………………………………………………………194
3.24. Problem form idealnych……………………………………………………….196
3.25. Czy można naukowo zrozumieć społeczeństwo?……………………….197
3.26. Definicja przymusu……………………………………………………………..199
3.27. Działanie…………………………………………………………………………..199
3.28. Umyślność…………………………………………………………………………200
3.29. Mierzalna strata………………………………………………………………….201
3.30. Samoobrona………………………………………………………………………201
3.31. Jednostki i ich grupy……………………………………………………………202
3.32. Po raz kolejny do zainteresowanych technologią……………………….203
3.33. Dobro i zło………………………………………………………………………..204
3.34. Polityka jest wieloznaczna – nie bez powodu……………………………207
3.35. Moralność………………………………………………………………………….211
3.36. Właścicielstwo……………………………………………………………………212
3.37. Ograniczanie systemów społecznych………………………………………213

Definicje operacyjne …………………………………………………………………….215

Rozdział czwarty. Stałe fundamentalne …………………………………………..221
4.1. Integracja…………………………………………………………………………….221
4.2. Punkty integracji…………………………………………………………………..222
4.3. Tycho Brahe (żyjący w latach 1546–1601 duński astronom)………..224
4.4. Johannes Kepler (żyjący w latach 1571–1630 astronom)……………..225
4.5. Pierwsi eksperymentatorzy……………………………………………………..226
4.6. Isaac Newton……………………………………………………………………….232
4.7. Stałe fundamentalne……………………………………………………………..236
4.8. Zasada pierwsza……………………………………………………………………237
4.9. Zasada druga……………………………………………………………………….238
4.10. Zasada trzecia…………………………………………………………………….238
4.11. Zasada czwarta……………………………………………………………………239
4.12. Pierwsze prawo OSG……………………………………………………………..239
4.13. Uniwersalność…………………………………………………………………….240
4.14. Chciwość…………………………………………………………………………..242
4.15. Sukces……………………………………………………………………………….243
4.16. Moralność zysku…………………………………………………………………244
4.17. Drugie prawo OSG………………………………………………………………..245
4.18. Zmienna zależna…………………………………………………………………245
4.19. Zmienna niezależna…………………………………………………………….247
4.20. Swoboda……………………………………………………………………………248
4.21. Drugie prawo – wyrażone matematycznie……………………………….248
4.22. Cztery etapy cywilizacji………………………………………………………..249
4.23. Etap pierwszy: świat koczowników…………………………………………250
4.24. Etap drugi: osada………………………………………………………………..251
4.25. Etap trzeci: miasto………………………………………………………………253
4.26. Etap czwarty: tyrania…………………………………………………………..255
4.27. Przełamanie cyklu……………………………………………………………….256
4.28. Epilog……………………………………………………………………………….257

Galileusz i arystotelik …………………………………………………………………..259

O autorze …………………………………………………………………………………263
Ważna nota od autora ………………………………………………………………..265
Uzupełnienie ……………………………………………………………………………267

  1. Moja definicja własności a poprzednie nieudane próby………………….267
  2. Czym jest jednostka?………………………………………………………………..271
  3. Dlaczego definicja własności zawiera słowo „działania”?…………………276
  4. Co z prezentami?…………………………………………………………………….277
  5. Czy właścicielstwo i samoobrona są wieloznaczne?………………………..278
  6. „Logika jest kiepskim modelem przyczyny i skutku”……………………..280