Uwaga: Wydawnictwo Fijorr funkcjonuje obecnie jako imprint wydawnictwa Feedom Publishing. Przeczytaj komunikat

BLOG

Ekonomia sprzedaży (dokończenie)

Opowiadał mi kiedyś dr Feliks Zandman, amerykański przemysłowiec i miliarder, tym razem polskiego pochodzenia, że pewnego dnia stanął przed dylematem; trzymać się zapisu kontrakt, wymierzyć karę umowną za coś, co jego kontrahent akurat przeoczył, i zarobić dzięki temu kilka milionów dolarów, czy uwzględnić – wbrew postanowieniom kontraktu […]

19 września 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 10

Tu piszemy lead (lub skrót) Satysfakcja Reingold Wurth, Niemiec, właściciel Wurth Group, jednej z największych w świecie firm znajdujących się w rękach prywatnych, człowiek utrzymujący się w pierwszej setce najbogatszych ludzi świata (wartość majątku ok. 3,5 mld dol. według magazynu Forbes) uważa, że firmy dbające […]

4 września 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 9

Każde dziecko wie, że uprzejmość, wygoda czy inne czynniki wpływające na poprawę jakości handlu przynoszą właścicielowi biznesu korzyść. Już nie tak oczywiste jest przekonanie, że uprzejmość czy jakość handlu nie są wcale warunkiem sine qua non jego prosperity.

Ekonomia sprzedaży cz. 8

Wolny rynek i wolna konkurencja służą nie tylko promocji najlepszych producentów i usługodawców. Ich rolą jest także eliminowanie producentów i usługodawców złych. Ta ostatnia działalność ma fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa. Nie wystarczy bowiem, że dobry biznes otrzymuje od konsumentów nagrodę w postaci prosperity i siły. Ze względu na szczupłość zasobów, o której pisaliśmy w poprzednich […]

29 lipca 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 7

Człowiek zachowuje się zwykle racjonalnie, to znaczy tak, jak mu się najbardziej opłaca albo jak mu się wydaje, że mu się najbardziej opłaca. Nawet irracjonalne zachowania, w rodzaju: palenia tytoniu, nadużywania alkoholu czy innych czynności narażających ludzkie zdrowie podporządkowane są tej prawidłowości.

15 maja 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 6

Wiemy już, że najtrudniejszym zadaniem biznesmena jest wyprodukowanie dóbr i usług, służących do zaspokajania najpilniejszych (niezaspokojonych przez innych producentów) potrzeb, w sposób najlepszy z możliwych i do tego najtaniej. Sprostanie temu warunkowi jest niemalże gwarancją sprzedaży.

3 maja 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 5

W powszechnej opinii ludzi biznesu, najczęstszym powodem kryzysów gospodarczych, jest ogólna nadprodukcja dóbr lub/i brak pieniędzy u konsumentów. Dziś skupimy się na pierwszym z nich.

1 maja 2005

Ekonomia sprzedazy cz. 4

Pośród czynników ekonomicznych mających kapitalne znaczenie dla stymulowania działalności gospodarczej człowieka wymieniłem także wrodzoną gatunkowi ludzkiemu skłonność do nieustannego polepszania sobie bytu.

30 kwietnia 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 3

Kolejnymi niezmiennymi elementami naszej ludzkiej rzeczywistości, a zarazem fundamentami działalności gospodarczej człowieka. jest nieprzewidywalność przyszłych zdarzeń i wynikające z niej konsekwencje, oraz fakt życia w świecie nieustannych niedoborów.

4 kwietnia 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 2

Zanim znakomity ekonomista austriacki, Carl Menger, stworzył „subiektywną teorię wartości”, przez wiele lat dominowało wśród ekonomistów błędne przekonanie, sformułowane przez Karola Marksa, że wartość danego towaru czy usługi jest sprawą obiektywną i wiążę się z ilością pracy włożoną w jego (jej) wytworzenie. Nawet dzisiaj, osoby nie mające pojęcia […]

21 marca 2005

Ekonomia sprzedaży cz. 1

Sprzedaż czy jak kto woli dystrybucja produktów ludzkiej pracy opiera się na kilku fundamentalnych zasadach ekonomii. Implikują one szereg zachowań i zdarzeń, które są w działalności handlowej wręcz nagminnie pomijane.