Uwaga: Wydawnictwo Fijorr funkcjonuje obecnie jako imprint wydawnictwa Feedom Publishing. Przeczytaj komunikat

BLOG

Najtrudniejszy zawód świata cz. 2

Jedną z podstawowych różnic między gospodarką centralnie planowaną, czyli socjalistyczną, a gospodarką wolnorynkową jest sposób podejścia do problematyki dystrybucji, czyli sprzedaży.

10 września 2007

Najtrudniejszy zawód świata cz. 3

Mity, paradygmaty i stereotypy bywają zabójcze. Teoria Kopernika uznana została dopiero w 180 lat po śmierci jej autora. O sile mitu świadczy przywiązanie do zasad tzw. sprawiedliwości społecznej, których fałszywość weryfikowana jest od 150 lat na każdym kroku, a mimo to lud twierdzi, że żołądki wszyscy mamy takie same (a co z mózgami?), […]

29 sierpnia 2004

Najtrudniejszy zawód świata cz. 1

Sprzedaż jest najważniejszą fazą działalności gospodarczej, ukoronowaniem produkcji i konsumpcji. Sam Walton, założyciel największej na świecie sieci domów towarowych, Wal-mart mawiał nawet, że „wyprodukować każdy głupi potrafi, sprzedaż nie każdy”.

27 czerwca 2004